Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Ta về cõi ta - thơ Đỗ Trọng Khơi

Ta về ở ẩn trong ta
đem thân thoáng chốc làm quà tặng chơi,
khuất thì khuất một ta thôi,
ngày đương trưa nắng chia ngôi thật dài

Đời ta không kể ngắn dài
tình ta bỏ lẽ đúng sai lại rồi 
trong bao la một ta ngồi
một ta chơi với một người là ta

Không hề trẻ sao lại già 
không là lá, chẳng là hoa, chẳng gì 
sinh ra là để mất đi 
mất đi là để ta về cõi ta 

Ta về ở ẩn trong ta 
tấm thân cát bụi như là... thế thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét