Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Quyển thổ trùng lai - điển tích văn học

Cụ Tú Xương nổi tiếng học tài nhưng thi toàn trượt. Năm ấy cụ lại “danh lạc Tôn Sơn”, cụ làm bài phú than thân trách phận, trong đó có hai câu:

“Nghĩ đến chữ “lương nhân đắc ý” thêm nỗi thẹn thùng;
Ngẫm đến câu “quyển thổ trùng lai” nói ra ngập ngọng”.

“Quyển thổ trùng lai”, “cuốn đất quay lại” có điển cố của nó.

Thanh mai trúc mã - Điển tích văn học

Lý Bạch (701 - 762) thi nhân đời Đường. Ông có bài thơ “Trường Can hành”, miêu tả tình bạn tâm đầu ý hợp của hai đứa trẻ, một trai, một gái. Bài thơ bắt đầu bằng bốn câu:

“Thiếp phát sơ phú ngạch,
Chiết hoa môn tiền kịch
Lang kỵ trúc mã lai,
Nhiễu sàng lộng thanh mai…”

Nghĩa là:

Lục diệp thành âm - điển cố văn học

Đỗ Mục, thi nhân thời Đường, vốn dòng danh gia, thế phiệt. Ông nội ông, Đỗ Hữu làm đến tam công, (Tư Không triều Đường Đức tông, Tư Đồ triều Đường Đại tông), nên Đỗ Mục sớm thụ hưởng một sự giáo dục tử tế, ông có học vấn vững chắc cùng với trí thông minh di truyền.
Đỗ nổi tiếng từ rất sớm. Thi ca của ông ngay từ nhỏ đã hào sảng, tuyệt diệu.