Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Chờ Nhau - Nguyễn Bính


Chờ Nhau

Láng giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em chừng giập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh
Em nghe họ nói mong manh

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Bến Quê - Xuân Sách

Tôi về tới bến sông xưa
Hút tàn điếu thuốc mà chưa gọi đò
Nhìn theo ngọn khói vu vơ
Nhớ thương thì có đợi chờ thì không
Buồn ai thả lại giữa dòng

Về quê


Lâu lắm rồi mới dứt được công việc để về quê.  "Thế sự du du song quyện nhãn/ Viễn tình hạo hạo nhất quy tiên...".


Đường về quê chập chùng đồi núi