Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy

Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào

Mẹ ta không có yếm đào
Nón mê thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí tay bầu

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Đưa "chị giời" đi Yên Phụ!
Biển trong ta - thơ Đoàn Thị Lam Luyến

Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào…
Trong ta bờ bến thế nào